Tilbage til oversigt Relatel Support

  Hvordan bruger jeg Markeringer?

  Skrevet af Kundeservice

  • 2 mar. 2021

  Under Samtaler på app.relatel.dk kan du sætte en Markering ud for vigtige aktiviteter eller kontakter.
  Så kan du nemt få et overblik over dine ubehandlede kundehenvendelser og fjerne Markeringen, når du har kontaktet kunden.

  Hvad kan jeg markere?

  Markeret

  Mistede opkald, nye telefonsvarerbeskeder og sure smileys får automatisk en Markering under Samtaler. Både aktiviteten og kontakten bliver markeret automatisk. Du kan også manuelt tilføje en Markering af enten en aktivitet eller en kontakt.

   

  Markering af aktivitet

  Marker aktivitet

  Alle medarbejdere kan se de aktiviteter på jeres hovednummer, der automatisk får en Markering.

  Det er kun dig selv, der kan se, tilføje og fjerne Markeringer af aktiviteter på dit mobilnummer og evt. dit direkte nummer.

  Når du manuelt markerer en aktivitet (se grøn firkant), kan dine kollegaer se Markeringen, hvis de kan se den aktivitet, du markerer. Har de ikke adgang til aktiviteten, kan de heller ikke se din Markering.

  Der kan godt være flere forskellige Markeringer af aktiviteter på den samme kontakt (fx både en sur smiley og en telefonsvarerbesked).

   

  Marker kontakt

  Markering af kontakt

  Alle medarbejdere kan se de kontakter på jeres hovednummer, der automatisk får en Markering.

  Tilføjer du manuelt en Markering af en kontakt (se rød firkant), er Markeringen personlig og kan kun ses af dig.

  Det er kun dig selv, der kan se, tilføje og fjerne Markeringer af kontakter på dit mobilnummer og evt. dit direkte nummer.

  En kontakt kan godt have flere forskellige personlige Markeringer på samme tid. Fx hvis både du og din kollega skal huske at kontakte kunden.

   

  Fjern Markering

  Du skal holde tungen lidt lige i munden, når du skal fjerne en Markering. Det kommer nemlig an på, om du skal fjerne en personlig eller fælles Markering, og om det er én aktivitet eller alle Markeringer på en kontakt.

   

  Fjern Markering af én aktivitet:

  Klik på ikonet ud for aktiviteten (grøn firkant) for at fjerne en enkelt Markering.

  Er der ikke andre markerede aktiviteter på kontakten, så fjerner du automatisk også markeringen af kontakten. Personlige Markeringer bliver ikke fjernet.


  Fjern Markering af kontakt:
  Klik på ikonet ud for kontakten (rød firkant) for at fjerne alle Markeringer af kontakten.

  Du fjerner din egen personlige Markering af kontakten samt evt. fælles Markeringer af aktiviteter på kontakten. Andres personlige Markeringer bliver ikke fjernet.
   
   
  Spørgsmål og svar

   

  Hvem kan bruge Markeringer?
  Alle Relatel-kunder kan bruge Markeringer.
  Har du Omstilling, får disse aktiviteter på dit hovednummer automatisk en Markering: M
  istede opkald, telefonsvarerbeskeder og sure smileys. Du kan også manuelt sætte en Markering ved en aktivitet eller en kontakt.
  Er du Mobilkunde, kan du manuelt markere aktiviteter som mistede opkald og telefonsvarerbeskeder. Eller du kan sætte en Markering af hele den kontakt, du skal huske at håndtere.

   

  Hvem kan se Markeringerne?

  Automatiske Markeringer og manuelle Markeringer af aktiviteter er synlige for alle, der normalt kan se aktiviteten. Markeringer af aktiviteter på mobilnumre, direkte numre og numre med adgangskontrol er kun synlige for de medarbejdere, der har adgang til nummeret. Manuel markering af en kontakt er personlig og kun synlig for den, der har sat Markeringen.

   

  Kan admin se medarbejdernes personlige Markeringer?

  Nej.

   

  Kan jeg sortere efter Markeringerne, så jeg får et overblik over dem alle?

  Ja, du kan filtrere under Samtaler -> Markeret, så du kun ser de kontakter, der har en Markering.

   

  Kan flere medarbejdere sætte en personlig Markering på den samme kontakt?

  Ja. Når man sætter en personlig Markering, er den kun synlig for en selv.

   

  Kan en kontakt have flere Markeringer?

  Ja, der kan godt være flere forskellige aktiviteter på en kontakt, der har en Markering.

   

  Hvilke aktiviteter kan jeg markere?

  Markeringer af mistede opkald, telefonsvarerbeskeder og sure smileys bliver sat automatisk. Du kan også sætte Markeringer ved indgående opkald, glade smileys og chatbeskeder.

   

  Kan jeg markere en note?

  Det er pt. ikke muligt.

   

  Kan jeg vælge at nogen typer Markeringer ikke bliver sat automatisk?

  Det er pt. ikke en mulighed.

   

  Bliver Markeringerne slettet automatisk efter et stykke tid, hvis jeg ikke vil følge op på disse samtaler?

  Nej. Du skal fjerne Markeringerne manuelt for de kontakter eller aktiviteter, du ikke vil følge op på.

   

  Kan jeg tildele en Markering til en kollega?

  Det er pt. ikke muligt.

   

  Hvordan kan jeg se, at en samtale er håndteret af min kollega ud over at Markeringen er fjernet?

  Det kan du se, hvis din kollega skriver en note på kontakten.

   

  Kan jeg sætte et tidspunkt for hvornår jeg vil mindes om en Markering?

  Nej, det er ikke muligt.

   

  Kan jeg se hvilken type Markering, der er tale om (fx telefonsvarer, mistet opkald osv.)?

  Når du klikker dig ind på en kontakt, kan du se hvilke aktiviteter, der har en Markering. Her kan du også se typen.

   

  Kan jeg se, hvornår en Markering er blevet sat eller fjernet?

  Du kan kun se hvornår en personlig Markering er blevet sat eller fjernet. Det kan du se i historikken under selve kontakten.