Tilbage til oversigt Relatel Support

  Hvordan aktiverer jeg "Ring mig op" i telefonkø

  Skrevet af Kundeservice

  • 3 nov. 2019


  Med funktionen “Ring op”, som er en del af telefonkø, så kan kunderne trykke 1 og så vil de blive ringet op lige så snart, der er en ledig medarbejder.

  Du sætter det op i kontrolpanelet: 
  1) Tryk på “indgående opkald”
  2) Ud for hovednummeret vælger du “gå til telefonkø”. Bemærk at alle medarbejdere, der skal besvare opkald i telefonkø skal have Omstilling Pro eller Premium.
  3) Sæt kryds i punkt 2 “Ring mig op. Så har du aktiveret funktionen.

  Skærmbillede 2020-01-15 kl. 14.13.18  Hvornår får kunden muligheden for at vælge “Ring mig op”?
  Kunder der har ventet under 20 sekunder får ikke muligheden.
  Efter 20 sekunder vurderer systemet løbende om den samlede ventetid er over 1 minut. Hvis ventetiden er/vil blive 1 minut, så får kunden mulighed for at vælge “Ring mig op”. Hver 30. sekund vil kunden derefter høre en stemmebesked, der tilbyder muligheden.

  Bevarer kunden sin plads i køen?
  Ja. Kunden bevarer sin plads i køen efter at have trykket 1, så opkaldet når altså frem til medarbejderen på præcis samme tid, som hvis kunden var blevet i køen.


  Hvordan oplever I selv ring mig op-situationen?
  Jeres telefoner vil ringe som ved et normalt indgående kald på jeres hovednummer. Systemet fortæller den medarbejder, der tager telefonen, at kunden nu ringes op. Herefter er oplevelsen, som hvis man selv ringer op til kunden.

  På den måde kan I bruge jeres normale procedure i modsætning til nogen andre systemer, hvor medarbejderen blot får en besked om at kunden skal ringes op, uden nogen form for sikring af, hvornår virksomheden ringer tilbage.

  Kan man ændre den besked, som kunden hører?
  Nej, der er pt. kun mulighed for at bruge vores standardbesked.

  Hvordan ved systemet, hvor lang ventetid der er tilbage?
  Systemet analyserer løbende, hvor mange kald der er i køen, hvad frafaldsprocenten er, og hvor hurtigt agenter besvarer kaldene. Herudfra udregner systemet den forventede ventetid.

  Ringer systemet tilbage til alle typer numre?
  Nej, der ringes kun tilbage til almindelige danske mobil- og fastnetnumre. Det vil sige, at en kunde ikke vil blive tilbudt "ring mig op", hvis de ringer fx. fra udenlandsk nummer, indholdstakseret nummer eller hemmeligt nummer.

  Hvad sker der, hvis kunden er optaget, når det er hans/hendes tur?
  Hvis systemet registrerer at kunden er optaget, når det er hans/hendes tur, så opgiver systemet at ringe. Så vil der komme en besked under "aktiviteter". Hvis kunden har aktiveret "banke på"-funktionen, så vil systemet forsøge at ringe ud, ligesom når kunden er ledig. 

  Hvad sker der med opkald, der venter når hovednummeret lukker?
  Opkald der er kommet ind i systemet indenfor hovednummerets åbningstid vil være aktive i køen i op til en time. Hvis det ikke bliver besvaret indenfor en time, så bliver kaldet opgivet og kunden bliver orienteret om dette via SMS. Systemet vil vise et element i aktivitetsstrømmen, så I nemt kan ringe tilbage, når I åbner igen.