Åbningstider

Sæt åbningstider for din virksomhed, så du bestemmer, hvornår kunderne kan få fat på dig

Grafik Åbningstider V2

Undgå at kunderne venter i telefonen, når du har lukket

Sæt åbningstider på dit hovednummer, så du ikke bliver forstyrret af opkald døgnet rundt, og så kunderne ved, at de ringer uden for åbningstiden.

Du får samtidig en række valgmuligheder til, hvad der skal ske med opkald uden for åbningstiden.

På den måde er du sikker på, at dine kunder får den bedste oplevelse, uanset hvornår de ringer.