Konkurrencebetingelser

1. Generelle betingelser
Konkurrencen afholdes af Relatel: CVR nr. 40075291, Teglværksgade 18, 2100 København Ø. Spørgsmål til konkurrencen kan rettes til ch@relatel.dk

2. Hvornår kan man deltage?
Konkurrencen løber til og med d. 31. august 2023.

3. Hvem kan deltage?
Konkurrencen er åben for alle personer, der er fyldt 18 år og bosiddende i Danmark og som samtidig er erhvervsdrivende i Danmark. Ansatte hos Relatel og Nuudays koncernforbundne selskaber og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

4. Hvordan deltager man i konkurrencen?
Du deltager i konkurrencen ved at tilmelde dig Relatels nyhedsbrev i perioden d. 22. maj til og med den 31. august 2023. 

5. Hvad kan man vinde?
1 sæt AirPods Pro (2. gen.)

Der trækkes én vinder.
Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til tredjepart.

6. Udvælgelse af vindere
Vinderen af præmien udvælges ved tilfældig lodtrækning senest 10 dage efter kampagneudløb.

Vinderen vil blive kontaktet direkte af Relatel via enten e-mail eller telefon. Vinderen vil ikke blive offentliggjort.

Hvis vinderen ikke kan kontaktes inden for 30 kalenderdage fra, at konkurrencen er afsluttet, fx e-mailadressen ikke besvares, er Relatel berettiget til at udvælge en anden vinder ved tilfældig lodtrækning.

Bemærk at præmien er skattepligtig, og vinderen skal selv indberette til SKAT

7. Immaterielle rettigheder
Relatels varemærker og øvrigt materiale på siden er beskyttet af almindelige immaterialretlige regler, medmindre andet er angivet, og må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Relatel.

8. Diverse
Relatel forbeholder sig retten til at ekskludere en deltager fra konkurrencen ved enhver mistanke om snyd. Relatel forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencens vilkår samt at stoppe konkurrencen uden varsel, såfremt det af konkrete eller juridiske grunde bliver nødvendigt. Ethvert tvivlstilfælde relateret til konkurrencen afgøres af Relatel.

9. Personoplysninger
Ved deltagelse i Konkurrencen registrerer Relatel dine personoplysninger til brug for administration af konkurrencen og til brug for markedsføring fra Relatel. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil udelukkende blive brugt til disse formål.

Læs mere om vores behandling af persondata på https://www.relatel.dk/persondatameddelelse